10 ทุน เรียนต่อต่างประเทศ ปี 2563

10 ทุน เรียนต่อต่างประเทศ ปี 2563

10 ทุน เรียนต่อต่างประเทศ ปี 2563 เริ่มเข้าปี 2563 แล้ว สำหรับใครที่กำลังมองหาที่เรียนต่อต่างประเทศแบบทุนการศึกษา วันนี้เรามีมาแนะนำค่ะ เป็นทุนเรียนฟรีแบบเต็มจำนวน แถมมีเงินใช้ระหว่างเรียนอีก สบายสุด ๆ แถมได้ภาษาอีกด้วย เราไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะ

ทุน Fulbright Thai Graduate Scholarship Program หรือ TGS

ทุนการศึกษาครอบคลุมทุนเต็มจำนวนปีแรก ไม่เกิน 1,115,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ประกันสุขภาพและเครื่องบินไป-กลับ เปิดให้สมัครเรียนได้ทุกสาขา ยกเว้นสาขาแพทยศาสตร์และพยาบาล และทันตแพทย์ที่มีการปฏิบัติการทางคลินิก

  • เปิดรับสมัคร ม.ค. – เม.ย. 63
  • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.fulbrightthai.org/

ทุน Deutscher Akademischer Austausch Diens

มหาวิทยาลัย TU Kaiserslautern ประเทศเยอรมัน ได้มอบทุนเต็มจำนวนครอบคลุมค่าครองชีพ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เงินช่วยเหลือด้านประกันสุขภาพ และการสนับสนุนสำหรับผู้สมัครที่มีผู้ติดตาม (สมาชิกในครอบครัว)

ทุน Reach Oxford Scholarship

มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด มอบทุนสนับสนุนให้แก่นักศึกษา ทุนที่ได้ คือ ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพและค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ปีละ 1 ครั้ง

ทุน Aalto University

ทุนเรียนต่อที่มหาลัย Aalto University ให้แก่นักศึกษาที่สนใจ โดยทุนการศึกษาครอบคลุมค่าเล่าเรียน 50-100% ทุกสาขา

ทุน Kyungsung University

ทุนเรียนต่อ ที่ Kyungsung University ปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ ที่มอบทุนเต็มจำนวนและทุนส่วนลดให้กับนักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อ จะได้ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน ตั้งแต่ 10-100%

ทุน Science & Technology (S&T) Undergraduate Scholarship

มหาวิทยาลัย National University of Singapore เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของสิงคโปร์
ได้มอบทุนสำหรับนักศึกษาที่อยากเรียนต่อในสาขาวิชา Computing, Engineering หรือ Science ยกเว้นเภสัชศาสตร์ โดยจะได้รับค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายส่วนตัวประมาณ 8,000 บาทต่อปี ค่าตั้งถิ่นฐานประมาณ 4,500 บาท ค่าหอพักรายปี และเครื่องบินตั๋วไป-กลับ

ทุน Sophia University Benefactors’ (Adachi) Scholarships

เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงมากในประเทศญี่ปุ่น ได้มีทุนเรียนเรียนเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จะได้ทุนการศึกษาเต็มจำนวนและค่าธรรมเนียมการศึกษาซึ่งในแต่ละสาขาจะปิดรับสมัครไม่เหมือนกัน

ทุน USTB Chancellor Scholarship

มหาวิทยาลัย University of Science and Technology Beijing กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ได้ทุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน ค่าหอพัก ค่าใช้จ่ายรายเดือนปริญญาโท 13,000 บาท, ปริญญาเอก 15,000 บาท และประกันสุขภาพ

ทุน Chinese Government Scholarship

มหาวิทยาลัย University of Science and Technology Beijing กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ทุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน ค่าหอพัก ค่าใช้จ่ายรายเดือนปริญญาโท 13,000 บาท, ปริญญาเอก 15,000 บาท และประกันสุขภาพ

ทุน China-AUN Scholarship

ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีน จำนวน 30 ทุน ให้กับนักศึกษาจากชาติอาเซียนได้เรียนต่อ ทุนการศึกษาทุนเต็มจำนวนครอบคลุม ค่าเล่าเรียน ที่พัก ค่าใช้จ่ายรายเดือน และค่าประกันสุขภาพ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *